Tüm Üniversite Öğrencilerine, Sınavsız İkinci Üniversite

Tüm üniversite öğrencilerine ve mezunlarına sınavsız ikinci üniversite olanağı.
Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları halinde Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans (İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Bilgi Yönetimi programları hariç), İktisat ve İşletme Fakültesi lisans programlarından sadece birine kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

2 veya 4 yıllık örgün Yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler veya mezunlar istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere,

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinin

* Ev İdaresi,
* Sosyal Bilimler,
* Halkla İlişkiler,
* Yerel Yönetimler,
* Dış Ticaret,
* Muhasebe,
* Turizm ve Otel İşletmeciliği,
* Bankacılık ve Sigortacılık,
* Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
* Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
* İlahiyat,
* Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans,
* Tarım Önlisans,
* Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
* Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı
* İnsan Kaynakları Önlisans Programı
* Marka İletişimi Önlisans Programı
* Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programı
* Sosyal Hizmetler Önlisans Programı

programlarının birinci sınıfına veya;

* Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin
** İktisat,
** Maliye,
** Kamu Yönetimi,
** Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

* Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinin
** İşletme

Bölümlerinin birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler.

Kaynakça:
http://www.anadolu.edu.tr/ogrenci_isleri/sinavsiz_ikinci_universite.aspx