Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine Geçiş Şartları

1) Meslekî Açık Öğretim Lisesinde 1 veya 2 dönem öğrenim görmüş olması,

2) 3. döneme geçmiş ancak dönem notu oluşmamış (Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3. dönem kayıt yenileme ücretini yatırmış, sistemde 3. dönem gözüken ve henüz 3. dönem sınavına girilmemişse Açık Öğretim Lisesine geçişi yapılır.)

3)
 a) Yüz yüze eğitim alamayacağına (örgün eğitime gidemeyeceğine vs.) dair Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu alan,
 b) Hüküm giymiş olan (Mahkeme kararı olacak)
 c) Türkiye sınırları dışında ikamet eden (Yurt dışında oturma izni olan)

Meslekî Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin dönemine bakılmaksızın Açık Öğretim Lisesine geçişleri yapılır.

Yukarıdaki şartları taşıyan ve Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçmek istediğine dair dilekçesini (dilekçe kanuna göre) Müdürlüğümüze gönderenlerin durumları incelenerek uygun olanların geçişleri yapılır.

Yukarıdaki şartları taşımayanların dilekçe göndermemesi önemle rica olunur.