2010-2011 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM YENİ KAYIT KILAVUZU.

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt olacaklar (ilk defa kayıt), öğrencilik durumu SİLİK olan öğrenciler ve Açık Liseden tasdikname ile ayrılmış fakat tekrar kayıt olacaklar için hazırlanan başvuru klavuzu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

 1.           Yeni Kayıt Tarihi ve Yerleri:

a)      Açık Öğretim Lisesi 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 16 Ağustos  – 17 Eylül 2010

b)     Açık Öğretim Lisesi 2010 – 2011 Eğitim Öğretim yılı I. Dönem Mazeretli Yeni Kayıt Başvuru Tarihleri: 20 Eylül  – 24 Eylül 2010

Mazeretleri nedeniyle normal kayıt döneminde kaydını yaptıramayan öğrencilerin kayıtları 20 Eylül  – 24 Eylül 2010 tarihleri arasında alınacaktır. Mazeretini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bildiren öğrencilerin kayıtları alınacaktır. 

 1. 2.           Yeni Kayıt Yerleri: Kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Okulları İrtibat Bürosu olarak görevlendirilen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. 

 

 1. Kayıt Evraklarının Gönderilmesi: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri almış oldukları kayıt dosyalarını (birinci hafta sonunda 20 den fazla kayıt dosyası alanlar hemen)   kayıt işlemleri bittikten sonra 3 gün içinde PTT kargo ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderecek. Zamanında gönderilmeyen kayıt evrakları iade edilecektir.

 

 1. 4.           Katılım Bedelinin Yatırılması:

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak öğrenci adayı her yıl belirlenen yeni katılım bedelini yatırmak zorundadır.
2010 yılı için yeni kayıt katılım bedeli olarak belirlenen;

— 40.00 TL.’yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numaralarını bildirerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracak.

— 5.00 TL’yi ise kaydını yaptıracağı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanmak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü okul aile birliğinin makbuzu karşılığında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edecektir.

Kayıt süresi dışında yatırılan katılım bedellerinin banka dekontları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucunda bu tür belgeler olduğu tespit edilirse, belge sahibi öğrenci adaylarının kayıtları iptal edilecek ve yatırılan ücret kesinlikle iade edilmeyecektir.

Açık Öğretim Lisesi katılım bedelini ilgili bankaya yatıranların katılım bedelini yatırdığına dair bilgiler sistem üzerinden görünmektedir. Katılım bedelini yatırmayan veya eksik yatıranların kayıtları sistem tarafından yapılmayacaktır.

Açık Öğretim Liselerine kayıt başvurusu yaptıktan sonra kaydını iptal edenlerin ücretleri geri iade edilmez.

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların yeni kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.

“Yabancı uyruklu olup ta vatandaşlık numarasını almak zorunda olmayanlar (Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmeyen veya ikamet zorunluluğu olmayanlar)  katılım bedellerini yatırabilmek için bölgelerinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Sorunun çözülebilmesi için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri de Açık öğretim Lisesi Müdürlüğü ile irtibata geçeceklerdir.

 1. 5.            Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gitmesi gerekmektedir.   

a)            Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmamaktadır

b)           İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

c)            Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise programından ayrılanlar,

d)           Astsubay hazırlama okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler,  sağlık meslek liseleri veya fen liselerinden ayrılanlar,

e)            Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından gelen öğrencilerden; hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardan ayrılanlar ve 10. sınıfa geçip hiç not almamış olanlar,

f)             Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanlar veya Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar,

g)            Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar ile 3. ve 4.  dönem olarak tasdikname alıp ta 3. ve 4. dönemden notu olmayanlar (3. ve daha sonraki dönemlerden notu olanların kayıtları kesinlikle alınmaz.)

h)           Meslek liselerine kayıt yaptırmış; ancak hüküm giymiş olanlar,

i)              Meslek liselerine kayıt yaptırmış ancak yüz yüze eğitim yapamayacağını tam teşekküllü devlet hastanesinden “yüz yüze eğitime devam edemez” ibareli kurul raporu ile belgelendirenler,

j)             Meslek liselerinden tasdikname almış ancak yurtdışında ikamet ettiğini belgelendirenler,

k)           Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri, yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi, toplam kredisi ve alanlara göre kredisi ile döneminin belirtilmiş olması gerekmektedir.)

Not 1: Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknameyle tekrar kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin tasdiknamesinin aslı öğrenciden alınarak öğrenci dosyasına konulduktan sonra öğrenciye Tasdiknameli Form C kayıt işlemi yapılacak evrakları ayrı tasnif edilerek (yeni kayıt evraklarından farklı bir poşete konarak) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

Not 2: Mesleki Açık Öğretim Lisesine Kayıtlı olup da, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak için şartları tutan öğrenciler, kayıt ve kayıt yenileme zamanında dilekçe ile geçiş için başvuruda bulunacaklardır. Geçiş için müracaat eden öğrencilerden öğrencilik durumu kayıt şartlarına uyanların tasdiknameleri yazmış oldukları dilekçeye göre Mesleki Açık Öğretim Lisesinden alarak Açık Öğretim Lisesine yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyen öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde kayıtlarını yaptırabilirler.

 1. Kayıt Başvuru Evrakları:

a)      İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrenciler;

a)      T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,

b)     Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm. ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

c)      İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlar Diploma Kayıp Örneğinin aslı ile), çıkma belgesi ya da denklik belgesinin aslı,

d)     Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

e)      Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

b)     Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılanlar;

a)      T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,

b)     Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

c)      Alan seçmeli sınıf sistemi, sınıf sistemi ve kredili sistemden ayrılan öğrenciler, Tasdikname ve Başarı Durum Belgesinin aslı, (Ek 2 belgesi)

d)     Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

e)      Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

 

c)      Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olanlar;

a)      T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,

b)     Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

c)      Eğitim Ataşeliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan, kredisi ve toplam dönemi yazılı denklik belgesinin (karşılık geldiği okul ismi/genel liselere, toplam dönemi, kredisi, Sosyal Bilimler, Türkçe Matematik, Fen bilimleri, Yabancı dil alan kredilerinin yer aldığı denklik belgesi) aslı,

d)     Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,

e)      Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

d)     Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak; öğrencilik durumu “silik” olanların başvuruları(Form C):

Form C ile kayıt yaptıracak öğrenciler; (Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırdıktan sonra en az 2 dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrenciler);

a)      Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı.

Not: Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri sistemden “silik öğrenci form C işlemi” ile kayıt yapacaklardır. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu öğrencilerle ilgili, belgesiz form C öğrenci listesi ve kayıt ücreti olarak bankaya yatırdıkları 40,00 TL’lik banka dekontu haricinde hiçbir dosya ve evrak gönderilmeyecektir.

e)      Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılanlar (Belgeli form c işlemi)

a)      T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi,

b)     Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf.

c)      Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdiknamenin aslı.

d)     Kayıt ücretinin yatırıldığı gösteren belgenin aslı.

e)      Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (öğrenci tarafından imzalanacak.)

Not: Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt olan Öğrencilerden tasdiknameleri e-okul üzerinden kesilmiş olanların, geldiği okuldan tasdiknamelerinin ikinci suretleri istenmeyecektir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencisi iken tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isteyen öğrencilerden tasdiknameleri kesinlikle istenecektir. Öğrenci dosyası düzenlenirken dosyanın öğrenci no bölümüne eski Açık Öğretim Lisesi numarası yazılacaktır. Öğrenci dosyası üzerindeki öğrenim durum belgesi altında bulunan,  Açık Öğretim Lisesi tasdiknamesi (Form C işlemi)  seçeneği işaretlenecektir.  Bu dosyalar ayrı poşetlenecektir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri sistemden “tasdiknameli öğrenci form C” girişinden işlem yapacaklardır. Veri girişi yapılan öğrencilere ait rapor alınarak öğrenciye imzalatılacaktır. Öğrenci dosyasının üzeri yazılıp içerisine yukarıda sıralanan belgeler konulacaktır. Evrakı teslim alınan öğrenci aşağıdaki formattaki Belgeli Form C Listesine kayıt edilerek Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir.

……………. Halk Eğitimi Merkezi MüdürlüğüAçık Öğretim Lisesinden Tasdikname alarak ayrılan ve tekrar Açık Öğretim lisesine kayıt başvurunda bulunan öğrencilerin listesi(Belgeli Form C Listesi)
Sıra NO Öğrenci No Adı ve Soyadı Açıklama
01      

 

f)       Meslekî Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname almış öğrenci:

a)      Nüfus cüzdanının fotokopisi,

b)     Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş ve 4,5×6 cm ebadında bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

c)      Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren belgenin aslı,

d)     Tasdikname belgesinin aslı,

e)      Halen Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak Açık Öğretim lisesinde okumak isteyen öğrencilerden, kayıt kabul şartları uyanların Mesleki Açık Öğretim Lisesinden kaydının silinerek Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

f)       Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu (Öğrenci tarafından imzalanacak.).

Not: Kayıt yaptıracak öğrencinin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden 1. veya 2. dönem öğrencisi olarak tasdikname alanlar ile 3. ve 4.  dönem olarak tasdikname alıp ta 3. ve 4. dönemden notu olmayanlar (3. ve daha sonraki dönemlerden notu olanların kayıtları kesinlikle alınmaz.)

Öğrencilerin durumu sistem üzerinden incelenerek öğrencilik durumlarının kayıt kabul şartlarına uyup uymadığı konusunda öğrenci bilgilendirilecektir.    

II. BÖLÜM

KAYIT ŞARTLARINA AİT İŞLEMLER

 1. Denklik İşlemleri:

 

Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Denklik İşlemleri;

a)      Yurtdışındaki okullardan alınmış olan öğrenim belgelerinin incelenerek belge sahibinin gördüğü öğrenimin, yurdumuzdaki hangi okullara ve bu okulların hangi sınıflarına denk olduğunun tespit ettirilmesi gerekmektedir.

b)     Denklik işlemleri yurt içinde illerde Milli Eğitim Müdürlüklerince kurulan komisyonlarca, yurtdışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerinde yapılmaktadır.

c)      Denklik belgesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt için başvuran öğrencinin denklik belgesinde belirtilen düzeylerine göre; ilköğretim okulu mezunu veya ara sınıf öğrencisi olanların kaydı yapılır. (Denklik belgesinde öğrencinin okuduğu dönem,  almış olduğu toplam kredi,  varsa öğrenim gördüğü alanın ve alan kredisin belirtilmiş olması gerekmektedir.)

 1. Başvuru Ücreti Ödemeyecek Öğrenciler

a)      1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimizin ile bu mücadelede şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, 

b)     Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarından,

c)      İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;

d)     Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,

 Yukarıdaki şatlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopisi aslıdır gibi yapılarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince dosyalanarak saklanacaktır. Ayrıca merkeze de bir örneği gönderilecektir. (şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden yararlanamaz.)

 1. Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar

a)      Kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge eksikse,

b)     Kayıt ücretini yatırmış ancak Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğüne işletmemişse,

c)      Başvuru işlemi zamanında yapılmamışsa,

d)     Belgelerinin (Diploma/tasdikname/denklik belgesi) aslı verilmemişse,

e)      İnternet ortamında veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine birden fazla başvuru formu doldurulup verilmişse,

f)       Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,

g)      Katılım bedelinden muaf olan öğrencilerin muafiyet belgelerinin gönderilmemesi durumunda;

Bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez ve kayıt evrakları iade edilir.

 

ÖNEMLİ

 • Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine teslim edilen kayıt başvuru evrakları Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce kurulan kayıt kabul komisyonu tarafından incelenmektedir. İnceleme sonrasında kaydı kabul edilmeyen öğrencilerin kayıt başvuru evrakları, eksikliği tamamlanmak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.
 • Bu durumdaki öğrenciye kaydının kabul edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilmektedir.
 • Gönderilen yazıda belirtilen süre içerisinde, öğrencilerin kayıtla ilgili eksik evraklarını tamamlaması ve tekrar Açık Öğretim Bürolarına teslim etmesi gerekmektedir.
 • Ortaokul / ilköğretim okulu son sınıftan sorumlu ders/dersleri olanların kaydı alınmayacaktır. (Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim okuluna yönlendirilecek veya ortaokuldan mezun olduğuna/sayıldığına dair okulundan yazı getirmesi istenecektir.)
 • İşlemlerin daha hızlı ve doğru yapılması için merkezden atılan mesajların okunarak uygulanması gerekmektedir.

 

 1. Askerlik Ertelemesi:
 • Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi yapılmamaktadır.

 

 1. Özürlü, Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler:

a)      Özürlü öğrenciler kayıt aşamasında özür durumlarını sisteme işletip özürlerini belgeleyen raporu ve özürlerini açıkça ifade ettikleri dilekçeyi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine kayıt sırasında vermeleri gerekmektedir.

b)     Bu öğrencilerimize ait listeler İl Sınav Yürütme Kuruluna gönderilmektedir. Ancak engelli olduğunu belirtmeyen öğrenciler ile engeli sonradan oluşan öğrenciler, sınavdan önce İl Sınav Yürütme Kuruluna başvurdukları takdirde uygun salonlarda sınava alınacaklardır.

c)      Öğrencinin özür türüne göre, sınavı kurallarına uygun şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak öğretmenler görevlendirilmektedir.

d)     Özürlü öğrencilerin durumlarına uygun ders materyalleri hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz karşılaştıkları genel sorunlar için Müdürlüğümüze yazılı olarak veya telefonla başvurabilirler. 

e)      Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrencilerin sınavları, bulundukları il içinde belirlenen bir cezaevinde yapılmaktadır.

f)       Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitap ve ders notları ile diğer belgelerini cezaevi öğretmeni aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden alabileceklerdir.

g)      Rahatsızlığını doktor raporuyla belgelendirerek sınava evde veya hastanede girecek öğrenciler sınavdan bir ay önce gerekli evrakları (rapor, dilekçe) ile birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmelidir.

 1. Açık Öğretim Liselerinde Kullanılan Terimler: 

 

Aktif Öğrenci      : Yeni kayıt olan veya kaydını süresinde yenileyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Donuk Öğrenci   : Kaydını bir kez yenilemeyen öğrencilerimiz için kullanılır.

Silik Öğrenci       :Üst üste en az iki defa kaydını yenilemeyen ya da Açık Öğretim Lisesi’nden tasdikname ile ayrılan, öğrenciler için kullanılır.

III. BÖLÜM

ÖĞRETİM SİSTEMİ ve DERS SEÇİMİ

 1. 1.      Öğretim Sistemi

a)      Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız üç dönemden oluşur. Öğrenciler,  yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.

b)     Açık Öğretim Lisesinde tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi 2005–2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir.

c)      2009–2010 eğitim öğretim yılından itibaren Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ve yeni kayıt yaptıracak tüm öğrenciler 4 yıllık eğitim sistemine dahildirler.

d)     Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesine göre tüm orta öğretim kurumlarında olduğu gibi Açık Öğretim Lisesinde de 2010–2011 eğitim öğretim yılından itibaren alan dersleri kademeli olarak kaldırılmıştır. Bundan dolayı İlköğretim/ortaokul mezunu olarak veya tasdiknameyle 1. 2. 3. ve. 4. Döneme kayıt yaptıran öğrenciler alan seçmeyeceklerdir.

e)      Açık Öğretim Lisesine kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran öğrenciler yılda iki (üçüncü dönem sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar, 22 Temmuz 1994 ve daha önceki doğumlu olanlar üç) kez dönem sonlarında yapılan sınavlara yeni kayıt yaptırarak/kayıt yenileyerek katılabilirler.

f)       Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli alan mezuniyet kredisine erişmeleri gerekmektedir

g)      Açık Öğretim Lisesi Genel Lise Programında; Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik ve Yabancı Dil alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, istedikleri takdirde, kayıt yenileme dönemlerinde alanlarını değiştirebilmektedirler.

h)     Açık Öğretim Liselerine İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olarak yeni kayıt yaptıran öğrenciler sınavına girecekleri dersleri kendileri seçeceklerdir.

i)        Ara sınıf (tasdikname ile kayıt yaptıran) öğrencisi olarak Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınavına girecekleri derslerin nasıl belirleneceği  www.aciklise.tc adresinde kayıtların bitiminde duyurulacaktır. Öğrenciler yapacakları iş ve işlemleri www.aciklise.tc adresinden takip edeceklerdir.

 

Tasdiknameli öğrenciler için dikkat edilecekler konular:

 • 1990–1991 eğitim öğretim yılı ve daha önceki tarihlerde (1990–1991 eğitim öğretim yılı dahil) tasdikname alan öğrenciler SINIF SİTEMİNDE okumuştur.
 • 1991–1992, 1992–1993, 1993–1994 ve 1994–1995 eğitim öğretim yıllarında tasdikname alan öğrenciler KREDİLİ SİSTEMDE okumuştur.
 • 1995–1996 eğitim öğretim yılından itibaren tasdikname alan öğrenciler ALAN SEÇMELİ SINIF SİSTEMİNDE okumuştur.

Yukarıda verilen öğrenim yıllarına göre belgeler incelenerek. Örgencilerin almış oldukları derslerin not dökümlerinin tasdiknamenin ekinde bulunmasına dikkat edilecek. Ayrıntılı not dökümü olmayan öğrencilerin belgeleri kabul edilmeyecektir.

 1. 2.      Ortak Dersler:

Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.

 • Ortak dersler başarılması veya muaf olunması gereken derslerdir.
 • Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.
 • Dil ve Anlatım Dersi başarılması zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.
 • Genel Kültür Alanından mezun olabilmek için ortak derslerden en az 80 kredi kazanılmalıdır.

 

 1. 3.      Alan Dersleri:
 • Genel Kültür alanının Alan Dersi yoktur.
 • Sosyal Bilimler, Türkçe-Matematik, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil Alanı seçen Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 3 ve 3. dönemden sonra alan dersleri karşılarına çıkar.
 • Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmesi gerekmektedir.
 • Mezuniyet için gerekli olan 80 alan kredisi, alan derslerinden tamamlanır.

 

 1. 4.      Seçmeli Dersler:
 • Seçmeli Dersler, alınması zorunlu olmayan (isteğe bağlı ) derslerdir.  
 • Gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak ve alan derslerinin yanında alınan derslerdir.
 • Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

 

 1. 5.      Kredi:

Dersin Kredisi, Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisidir.

 • Açık Öğretim Liselerinde ders geçme ve kredili sistem uygulanmaktadır.
 • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanırlar.
 • Daha önce alan seçmeli sınıf, kredili ve sınıf sisteminde öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin haftalık ders saati sayısı, Açık Öğretim Liselerinde o dersin kredisi olarak değerlendirilir.

Toplam Kredi: Açık Öğretim Lisesinde kazanılan ve tasdikname/denklik ile getirilen derslerin denkliğinin yapılmasıyla kazanılan kredilerin toplamı. (Toplam krediye alan kredisi dahildir.)

Alan Kredisi: Açık Öğretim Lisesinde ki alanlara karşılık gelen derslerden kazanılan kredilerin toplamıdır.  

 

 1. 6.      Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Alanları:

 Açık Öğretim Lisesine 2010-2011 Eğitim – Öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden; ilköğretim/ortaokul mezunu olarak veya tasdiknameyle 1. 2. 3. ve. 4. döneme kayıt yaptıran öğrenciler ile Açık Öğretim Lisesine halen kayıtlı olup kayıt yenilediğinde 1. 2. 3. ve 4. dönem öğrencisi olanlar alan seçmeyeceklerdir.

Açık Öğretim Lisesine halen kayıtlı olup dönemi 5 ve üzerinde olanlar öğrencilerimiz aşağıdaki alanlardan mezun olabileceklerdir.

 • Sosyal Bilimler Alanı
 • Türkçe-Matematik Alanı
 • Fen Bilimleri Alanı
 • Yabancı Dil Alanı
 • Genel Kültür Alanı
 1. 7.      Alan Tercihinin Yapılması
 • Açık Öğretim Lisesinden mezun olduktan sonra, öğrenimini devam ettirecek olan öğrencilerin yüksek öğrenim programı tercihlerinde, orta öğretimdeki mezuniyet alanı önemli rol oynamaktadır.
 • Açık Öğretim Lisesi öğrencileri alan tercihlerini sadece kayıt yenileme döneminde internet üzerinden değiştirebilirler. Bunun dışında dilekçe ile alan değişikliği istekleri kabul edilmez. (Batı Avrupa Programı hariç)
 • Bu nedenle alan tercihlerinizi seçerken dikkatli olunuz.
 • Alan değiştiren öğrencilerin alan değiştirdikten sonra mezuniyet için gerekli olan şartları tamamlasa dahi, mezun olabilmesi için en az bir kez seçtikleri alandan sınava girmek zorundadır.

 

 1. 8.      Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları

a)        Açık Öğretim Lisesine 2010-2011 Eğitim – Öğretim yılında ilköğretim/ortaokul mezunu veya tasdiknameyle 1. 2. 3. ve. 4. dönem öğrencisi olarak kayıt yaptıranlar ile Açık Öğretim Lisesine halen kayıtlı olup kayıt yenilediğinde 1. 2. 3. ve 4. dönem öğrencisi olacaklar için mezuniyet şartları:

 

 • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa, seçmeli derslerden gerekli kredi miktarında ders alınabilir.) Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir. 
 • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,

 

 

b)       Açık Öğretim Lisesine halen kayıtlı olup dönemi 5 ve üzerinde olanlar için mezuniyet şartları:

 • Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması (ortak derslerden 3 kez sınava girdiği halde başarılı olunamamışsa bunun yerine seçmeli derslerden gerekli kredi miktarında ders seçilir). Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir. 
 • Alan kredisinin 80 veya üzerinde olması (Genel Kültür hariç),
 • Alan derslerinin tamamından en az bir defa sınava girilmiş olunması,
 • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,
 • Genel Kültür alanındaki öğrencilerin ortak derslerden 80 veya üzerinde kredi almaları,

 

 1. 9.      Ders Seçimi

2010 – 2011 Eğitim – Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran her öğrenci sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Ders seçimiyle ilgili olarak www.aciklise.tc internet adresinde duyuru yapılacaktır.

Sistem üzerinden ders seçmeyen öğrenciler sınava giremez.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olan öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırdıktan sonra sınavına girecekleri derslerin seçimini sistem üzerinden yapabileceklerdir.

IV. BÖLÜM

S I N A V L A R

 1. 1.      Sınav Şekli ve Tarihi

Açık Öğretim Liseleri sınavları dönem sonlarında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığının belirlediği okullarda, merkezi sistem sınavıyla çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılmaktadır.

Sınavlarda;

 • Her dersten 20 soru sorulmaktadır,
 • Her soru 4 seçeneklidir,
 • Her doğru cevabın değeri 5 puandır,
 • Sınavda başarılı olabilmesi için 20 sorudan en az 9’ una doğru cevap verilerek 45 puanın alması gerekmektedir.
 1. 2.      Sınava Giriş Belgelerinin Alınması
 • Sınava Giriş Belgeleri www.aciklise.tc yayınlanacaktır. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir evrak gönderilmeyecektir. Bu adresten alınacak bilgisayar çıktısı ile sınava girilecektir.
 • Sınav Giriş Belgesini dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

 

 1. 3.      Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler
 • Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartınız varsa.
 • Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi. (internetten alacağınız)
 • Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı).
 • Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir Kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
 • Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
 • Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

 

 1. 4.      Sınavların Değerlendirilmesi 

Sınavlar bilgisayar ortamında değerlendirilir. Cevap kâğıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda “Kopya Analiz Tekniği” kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

 1. 5.       Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Sınav sonuçları internet kanalıyla  www.aciklise.tc  adresinden öğrencilere duyurulacak olup, sınav sonucuna göre bir sonraki dönem için kayıt yenilemeyi ve ders seçmeyi unutmayınız.

 

 

LÜTFEN DİKKAT!

YENİ KAYIT VEYA KAYIT YENİLEME KATILIM BEDELİ ADI ALTINDA BANKA HESABINA YANLIŞ VEYA ÇİFT YATIRILAN ÜCRETLER, KAYDI KABUL EDİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ GEREKÇESİ NE OLURSA OLSUN İADE EDİLMEZ.

 

DİKKAT

16 Ağustos – 24 Eylül 2010 tarikleri arsında 1. 2. 3. ve 4. dönem olarak ön kayıt yaptıran öğrencilerimiz sistem üzerinde değişiklik yapılmaması nedeniyle alan seçseler dahi daha sonra alanları kaldırılacaktır. 

Önemli Tarihler:

S.No

Yapılacak İş ve İşlemler

Tarihleri
1                      2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri.  16 Ağustos  – 17 Eylül 2010
2                      *2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem mazeretli yeni kayıt işlemleri. 20 Eylül  – 24 Eylül 2010
3                      2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 27 Eylül – 08 Ekim 2010
4                       I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 03 Ocak 2011
5                      I. DÖNEM SONU SINAVLARI 15-16 Ocak 2011
6                     

2010-2011Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması.

18 Şubat 2011
7                     

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem yeni kayıt işlemleri.

07-15 Şubat 2011
8                      *2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem mazeretli yeni kayıt işlemleri. 16 – 18 Şubat 2011
9                      2010 – 2011 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem kayıt yenileme işlemleri. 25 Şubat- 11 Mart 2011
10                   II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 25 Nisan 2011
11                   II. DÖNEM SONU SINAVLARI 07-08 Mayıs 2011
12                   2010-2011Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 10 Haziran 2011
13                   **2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri. 13-24 Haziran 2011
14                   III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 11 Temmuz 2011 
15                   III. DÖNEM SONU SINAVLARI 23-24 Temmuz 2011
16                   2010-2011Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması. 24 Ağustos 2011

*  Mazereti nedeniyle normal kayıt döneminde kaydını yaptıramayan öğrencililerin kayıtları alınacaktır. Mazeretler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine beyan edilecektir.

**Yapılacak olan III. Dönem sınavına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı III. Dönem sınav tarihi ilk günü itibariyle onyedi yaşını doldurmuş, onsekizden gün almış (22 Temmuz 1994 ve daha önceki doğumlu) donuk ve aktif öğrencilerimiz III. Dönem kayıt yenilemeleri yaptırmaları halinde katılacaktır.

ÖNEMLİ

Açık Öğretim Lisesi öğrenci adreslerine herhangi bir duyuru ve geri bildirim gönderilmeyecek olup, tüm bildirimler www.aciklise.tc internet adreslerinde yayınlanacaktır. Öğrenciler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirler.

 

 

 

 

Sevgili Öğrenciler,

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili sorunlarınız hakkında ilk başvuracağınız yer, bulunduğunuz bölgedeki Açık Öğretim Okulları Bürosu olarak görev yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleridir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN

TÜRKİYENİN HER YERİNDEN 0 312 444 83 83

NOLU TELEFONU ARAYABİLİRSİNİZ.

Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi Halkla İlişkiler Bürosu:

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar-ANKARA

Tel: 0 312 296 94 70 – 72 – 73 -74 – 77

Açık Öğretim Lisesi Yazışma adresi:

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü

Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü

Ballıkpınar Mahallesi – 06830   Gölbaşı/ANKARA

Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yazışma Adresi

Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü

Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü

Ballıkpınar Mahallesi – 06830   Gölbaşı/ANKARA

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Telefonları:

Türkiye’nin Her Yerinden:0 312 444 83 83

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Telefonları:

Ders Kredi Bilgileri                                                     : 0 312 444 83 83

Bilgi İşlem                                                                  : 0 312 497 41 18 – 41 77

Kayıt Kabul                                                                : 0 312 497 41 76

Arşiv Birimi                                                                : 0 312 497 40 97 – 41 20

Çıkma Birimi                                                              : 0 312 497 41 16

Genel Lise Tasdikname, Tasdikname Kayıp Belgesi

 Ve Öğrenci Belgesi                                                    : 0 312 497 41 31

Diploma                                                                     : 0 312 497 40 88 – 40 86

Yurtdışı Programı                                                       : 0 312 497 40 80

Kılavuz                                                                       : 0 312 497 40 89

İletişim, Rehberlik ve Elektronik

Posta ile Bilgi Edinme Birimi                                      : 0312 497 41 08 – 40 78

Açık Öğretim Lisesi Faks                                          : 0 312 497 40 77

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İrtibat Telefonları:

Endüstri Meslek Lisesi                                                : 0 312 497 41 64 – 41 02

Ticaret Meslek Lisesi                                                  : 0 312 497 41 58

                                                                                   : 0 312 497 40 00 – 44 23

Kız Meslek Lisesi                                                       : 0 312 497 40 31

                                                                                   : 0 312 497 40 00 – 44 26

İmam Hatip Lisesi                                                      : 0 312 497 41 59

MAOL Çıkma-Tasdikname                                        : 0 312 497 40 00 – 44 45

MAOL Diploma                                                         : 0 312 497 41 10

MAOL Evrak                                                              : 0 312 497 40 00 – 44 47

Kayıt Kabul ve İade işlemleri                                     : 0 312 497 40 00 – 43 00

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Faks                            : 0 312 497 40 61

Sorun, istek ve her türlü iletileriniz için:

teletekst@meb.gov.tr, 

radyotv@meb.gov.tr, 

aciklise@meb.gov.tr

İNTERNET VE SİZ

(www.aciklise.tc) Açık Öğretim Lisesi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere İNTERNET kanalıyla da ulaşabilirsiniz.

E-posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adresler aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

e-mail adreslerimiz:

BİMER(Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi)

www.basbakanlik.gov.tr
hiliskiler@basbakanlik.gov.tr
halkilis@basbakanlik.gov.tr
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

http://www.meb.gov.tr/BilgiEdinme/bilgiedinme.asp